Kursus

Måltidsmærket - planlægning af madproduktionen

På kurset gennemgås principperne bag Måltidsmærket med en praktisk øvelse i at anvende principperne til planlægning af en ugemenu. Der tages i planlægningen udgangspunkt i de givne basisråvarer og opskrifter samt det tjekskema, der indgår i Måltidsmærket.

Fakta

Navn:
Måltidsmærket - planlægning af madproduktionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48721-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod produktionsmedarbejdere og teamledere (ikke-faglærte og faglærte), der er beskæftiget inden for institutionskøkkenområdet.

Mål

Deltageren kan:Deltageren kan anvende viden om principperne i Måltidsmærket til planlægning af den daglige madproduktion. Deltageren kan anvende Måltidsmærkets principper i planlægningen af ugens mad og måltider med udgangspunkt i de givne basisråvarer og opskrifter. Kompetencerne kan opnås ift.:- Daginstitutioner- Skoler - Ungdomsuddannelser mv. og arbejdspladser

Varighed

1 dag

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold