amu i mad til grupper med varierede behov for ernæring
Kursus

Kostlære og vurdering - avanceret

Faget giver dig forudsætninger for at bruge kostundersøgelser i analysen af forskellige målgruppers ønsker og behov. Du lærer også at tilberede en kulinarisk attraktiv og ernæringsrigtig kost.

Fakta

Navn:
Kostlære og vurdering - avanceret
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
11099-

Kostlære og vurdering – avanceret er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent.

Målgruppe

Faget henvender sig fx til faglærte eller ikke-faglærte, der er beskæftiget med madfremstilling inden for hjemmeplejen, i institutionskøkkener, kantiner og lignende.

Mål

Du lærer bl.a. at inddrage kostundersøgelser i analysen af forskellige målgruppers ønsker og behov. På den baggrund kan du desuden kortlægge relevante problemstillinger, og du kan planlægge og tilberede en kulinarisk attraktiv og ernæringsrigtig kost.

Du lærer at analysere menuplaner og sortimentsplaner og vurdere dem ernæringsmæssigt, økonomisk og sensorisk - samt komme med forslag til forbedringer i produktionen.

Desuden lærer du at udarbejde informations- og vejledningsmateriale til kunder og plejepersonale

Endelig kan du vurdere forskellige analysemetoder og deres anvendelighed i forhold til kostplanlægningen til forskellige brugergrupper.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurset er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.