amu i mad til grupper med varierede behov for ernæring
Kursus

Diætetik - avanceret

Faget giver dig forudsætninger for at analysere behov og ønsker hos enkeltpersoner med kostrelaterede sygdomme og redskaber til at sammensætte og tilberede en ernæringsmæssigt forsvarlig kost.

Fakta

Navn:
Diætetik - avanceret
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
11087-

Diætetik – avanceret er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent.

Målgruppe

Faget henvender sig til faglærte eller ikke-faglærte, der er beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Mål

Du får indsigt i de fysiologiske problemstillinger, som er relateret til sygdomme, der kræver diætetisk hensyntagen.

Bl.a. lærer du at analysere behov og ønsker hos personer med kostrelaterede sygdomme og herudfra sammensætte og tilberede en ernæringsmæssigt forsvarlig kost, der tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker.

Du kan desuden analysere en anbefalet diæt og komme med forslag til ernæringsmæssige og kulinariske forbedringer, der tilgodeser den enkelte person.

Endelig kan du vejlede om forslag til ændringer i kostvaner, der fremmer sundhedstilstanden hos den enkelte og forebygger fejlernæring.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurset er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser