Kursus

Diæter og ernæringsterapi 1

Deltageren kan menuplanlægge og producere diæter fordelt på små portioner med høj energitæthed, og have øje for madens sammensætning og sensoriske kvalitet. Deltageren kan deltage i tværfagligt samarbejde om ernæringsterapi og diætplaner. Inden for samme målrettede brugergruppe giver uddannelsen kompetencer til at deltage i 48153 Diæter og ernæringsterapi 2.

Fakta

Navn:
Diæter og ernæringsterapi 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48152-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod erfarne medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener på sygehus og plejehjem, og som ønsker at arbejde med diætkost.

Mål

Deltageren kan menuplanlægge og producere diæter i små portioner/måltider, som er indbydende og har høj energitæthed. Deltageren kan menuplanlægge og producere diæter, der tager hensyn til madens sammensætning og anretning, herunder kvalitet og sensoriske egenskaber. Deltageren kan menuplanlægge og producere diæter ved brug af tilberedningsmetoder som fx blød kost, gratin-, puré- og gelékost. Deltageren kan deltage i tværfagligt samarbejde om tilrettelæggelse af ernæringsterapi og diætplaner for patienter/brugere. Uddannelsens kompetencer opnås målrettet underernærede eller målrettet småtspisende.

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.