amu i industrislagtning og forædling af kødprodukter
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Industrislagtning og forædling af kødprodukter byder på kurser i hele den industrielle slagteproces fra håndtering af levende dyr til emballering af de færdige produkter.

Fakta

Navn:
Industrislagtning og forædling af kødprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 118 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2248

Du kan lære at håndtere redskaber som knive og robotter eller at fremstille forædlede produkter som pølser og andre konserverede kødvarer. Dele af arbejdet kan være fysisk hårdt, så kurserne omfatter også ergonomi og arbejdsmiljø. Desuden lærer du at foretage kontroller, der skal sikre kødkvalitet og sundhed i de færdige produkter.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte slagteriarbejdere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Industrislagtning og forædling af kødprodukter omfatter kurser inden for emnerne:

  • Emballering og etikettering af kødprodukter
  • Forædling
  • Maskinbetjening inden for kødindustrien
  • Modtagelse og slagtning af dyr
  • Opskæring og udbening

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet

Værd at vide

Industrislagtning og forædling af kødprodukter omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen.

Få information om AMU på det lokale VEU-center.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Færdigpakkede kødvarer
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Almen fødevarehygiejne
Almen fødevarehygiejne for F/I
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Industriel detailudskæring
Emballering og etikettering af kødprodukter
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Forædling i industrislagtning
Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 1
Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 2
Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 3
Patogene mikroorganismer i risikoanalyse
Introduktion til industrislagtning og forædling
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

VEU-center
VEU-center

- én indgang til kurser og efteruddannelse.

Realkompetencer - buschauffor
Realkompetencer - buschauffor

Vurdering af kompetencer til arbejdsmarkedsuddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsuddannelser for dig, der er 25+.

Voksenuddannelsesstøtte
Voksenuddannelsesstøtte

Deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.