Kursus

Erhvervsproduktion af iscreme, parfait og sorbet 2

Deltageren kan fremstille et bredt sortiment inden for klassisk/europæiske is og isdesserter, herunder produkter målrettet fødevareintolerante forbrugere. Deltageren kan herunder sammensætte råvarer i isen, så den ønskede smag, konsistens og egenskab fremkommer samt anvende metoder til kvalitetssikring af isprodukter ved opbevaring og servering.

Fakta

Navn:
Erhvervsproduktion af iscreme, parfait og sorbet 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2267
Fagkode:
48207-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der grundlæggende kompetencer med fremstilling af is, og som ønsker at erhverve sig yderligere kompetencer i produktionsteknikker, sammensætning af råvarer samt fremstilling af tilbehør til is og isdesserter.Det forudsættes, at deltageren enten har gennemført AMU-kurset 48036 Erhvervsproduktion af iscremer, parfait og sorbet eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan fremstille klassiske/europæiske is og isdesserter. Deltageren kan arbejde med forskellige produktionsteknikker ved fremstilling af is og isdesserter. Deltageren kan formidle information om allegene ingredienser i en given isproduktion til fødevareintolerante forbrugere. Deltageren sammensætte råvarer i isen, så den ønskede smag, konsistens og egenskab fremkommer. Deltageren kan anvende metoder til kvalitetssikring af isprodukter, så egenskaberne i isen bevares ved opbevaring, transport og servering.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er ingen eksammen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.