Kursus

Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen

Du lærer ud fra viden om gældende bekendtgørelser og uddannelsesordninger at planlægge og gennemføre et relevant og udviklende uddannelsesforløb for eleven i egen virksomhed. Du lærer at gennemføre professionelle samtaler og herved motivere og vejlede eleven ud fra dennes faglige og personlige forudsætninger.

Fakta

Navn:
Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2281
Fagkode:
49465-

-

Målgruppe

Kurset retter sig imod faglærte medarbejder i hotel- og restaurantionsbranchen, der medvirker ved oplæring og uddannelse af elever. Det kan være en fordel at have erfaring med vejledning, da kursisterne så vil kunne inddrage egne erfaringer til de emner, der undervises i på kurset.

Mål

Du kan:- Ud fra bekendtgørelser og uddannelsesordninger for erhvervsuddannelser til gastronom, tjener og receptionist planlægge elevens praktikforløb og synliggøre uddannelsens faglige mål.- Motivere eleven til at deltage aktivt i planlægningen og gennemførelse af uddannelsen, herunder opstilling af egne læringsmål.- Støtte eleven i refleksion over daglige arbejdsopgaver, så eleven udvikler erfaringer, viden og holdninger til eget fagområde og håndværksmæssige kompetencer.- Inspirere eleven til at tænke innovativt og løsningsorienteret i forhold til arbejdsopgaver inden for reception-, restaurant/café-, køkken og kantineområdet.- Foretage vejledning ud fra elevens faglige og personlige forudsætninger.- Afholde anerkendende og professionelle samtaler, der er med til at sikre progression i elevens uddannelse og skabe sammenhæng for eleven mellem skole- og praktikdel.- Anvende relevante it-værktøjer til uddannelsesplanlægningen.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold