Kursus

Introduktion til aluminiumsindustrien

På kurset lærer du om væsentlige forhold ved at arbejde med aluminium. Ud fra materialets egenskaber og herkomst kan du gøre rede for egenskaber og hensigtsmæssig håndtering samt sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige effekter. Desuden kan du gøre rede for forskellen i materialets forskellige tilstande og disses betydning for væsentlige bearbejdningsprocesser og tests.

Fakta

Navn:
Introduktion til aluminiumsindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2787
Fagkode:
48597-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Mål

Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: Organisatoriske og personlige sikkerhedsregler. Arbejdsmiljømæssige relationer og vilkår. Forskellen på de industrielt anvendte aluminium hovedlegeringsgrupper samt hvordan deres grundegenskaber påvirker slutproduktet. Materialets herkomst og forædling gennem hovedprocesser til frembringelsen af såvel kundespecifikke som gængse standardprodukter inden for plade, profil og støbte emner. Hvordan korrekt håndtering af materiale gennem procedurer, processer og forarbejdninger påvirker slutproduktet. Miljøeffekter som følge af anvendelse af aluminium i slutprodukter og kan forstå problematikker i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse fra applikationer og produktionsskrot. Betydningen af materialetilstande samt klassificering af disse opnået gennem varmehærdning, deformering og udglødning. Sikring og dokumentation af materialetilstande gennem kontrolprocedurer og testcertifikater i henhold til DS/EN 10204. Sammenføjningsprocesser i form af væsentlige termiske, mekaniske og kemiske metoder. Bearbejdningsprocesser i form af væsentlige spåntagende og formende bearbejdninger. Effekten af videreforædling i form af overfladebehandling og korrosionsbeskyttende foranstaltninger.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold