amu i spåntagende metalindustri
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Spåntagende metalindustri

På kurserne lærer du at bearbejde maskindele, værktøjsemner, prototyper og støbte og formede emner i materialer som metaller, plast og kompositmaterialer.

Fakta

Navn:
Spåntagende metalindustri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2787

Du lærer både at arbejde med højteknologiske maskiner og traditionelle drejebænke og fræsere. Du lærer også planlægning af produktion og sikring af kvaliteten.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte operatører i metalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Spåntagende metalindustri omfatter kurser inden for emnerne:

  • Spåntagende bearbejdning med CNC-maskiner
  • Spåntagende bearbejdning med konventionelle maskiner

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Spåntagende metalindustri omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Spåntagende metalindustri er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering
CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering
GPS målsætning
GPS målsætning, designoptimering
GPS målsætning i CAD
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien
CAM drejning med C-akse
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
CAM fræsning (3D)
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Generel introduktion til målinger og kalibrering
Måleteknik for operatører

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information