Kursus

Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen

Du instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Du får opdateret din viden og færdigheder ved udførsel af L-AUS arbejde i produktionen, og du lærer at vurdere el-sikkerhedsmæssige risici og farer samt udføre tilhørende førstehjælp ved elektriske stød og forbrændinger.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
47543-

-

Målgruppe

AMU-kurset henvender sig til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen.

Mål

Deltageren instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om minimum årlig instruktion og bliver dermed i stand til at vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding. Deltageren kan efter kurset arbejde el-sikkerhedsmæssigt korrekt i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder. Endvidere kan deltageren kan udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr. Deltageren har opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder).

Varighed

2 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.