Kursus

Operatør vedligehold, avanceret SRO

På kurset lærer du at anvende og optimere anvendelse af SRO til procesovervågning. Du lærer at idriftsætte og fejlfinde på produktionsanlæg vha. SRO i samarbejde med reparatører/teknikere.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, avanceret SRO
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
48191-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærte og erfarne ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr.

Mål

Deltageren kan efter kurset: ·  anvende og optimere anvendelse af SRO til procesovervågning (inkl. brugeropsætning og udnyttelse af SRO-systemets funktionalitet) ·  deltage i idriftsætning/test af SRO til procesovervågning samt ·  anvende SRO til fejlfinding på procesanlæg i samarbejde med reparatører/teknikere.   Endvidere kan deltageren medvirke i SRO projektforløb (fx ved ændringer af eksisterende, implementering af nyt SRO-system på eksisterende produktionsanlæg eller opbygning af nyt produktionsanlæg). Herunder kan deltageren: ·  specificere krav, behov og ønsker til SRO-system fra operatørside ·  give konstruktiv feedback med tilhørende ændringsforslag for at opnå en optimal procesovervågning Deltageren kan udføre opgaverne med udgangspunkt i viden om: ·  statiske og dynamiske skærmbilleder ·  online og historiske kurver ·  integration/kommunikation med anden software ·  online teknisk dokumentation samt ·  alarmer, log og recepter

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.