Kursus

Operatør vedligehold, avanceret procesmåleudstyr

På kurset lærer du at betjene og i samarbejde med reparatører/teknikere kontrollere, indstille (programmere parametre), justere/kalibrere, fejlfinde og reparere procesteknisk måleudstyr.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, avanceret procesmåleudstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
48187-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærte og erfarne ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af procesmåleudstyr.

Mål

Deltageren kan betjene og i samarbejde med reparatører/teknikere kontrollere, indstille (programmere parametre), justere/kalibrere, fejlfinde og reparere procesteknisk måleudstyr. Herunder transmittere med intern/ekstern føler til måling af fx temperatur, niveau i åbne/lukkede tanke/siloer, tryk/vakuum, flow, analysemålinger (pH, ilt m.v.) samt forbindelser til SRO.   Deltageren kan udføre opgaverne med viden om: opbygning, virkemåde og dokumentation af procesmåleudstyret med forbindelse til SRO procesmåling med tilhørende justering/kalibrering  

Varighed

3 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.