Kursus

Forebyggende vedligehold på procesanlæg

Deltageren kan planlægge, prioritere og udføre vedligehold med tilhørende rapportering.

Fakta

Navn:
Forebyggende vedligehold på procesanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
45938-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod procesoperatører, som arbejder i procesvirksomheder.

Mål

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere vedligehold med anvendelse af et IT-baseret forbyggende vedligeholdelsessystem og udføre forbyggende vedligeholdelsesopgaver på produktionsanlæg sikkerheds- og håndværksmæssigt korrekt. Dette sker med den tilhørende rapportering og på baggrund af viden om Overall Equipment Effectivity (OEE), udførelse af vedligehold, tilstandskontrolmetoder, fejltyper og -mønstre.

Varighed

5 dage

Eksamen

Ingen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser