amu i produktion af medicinalprodukter
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Produktion af medicinalprodukter

På kurserne får du forudsætninger for at arbejde med fremstilling af lægemidler, medicinske produkter, hjælpemidler og udstyr. Det kan være tabletter og salver, men fx også plastre, bandager og tandfyldninger.

Fakta

Navn:
Produktion af medicinalprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2784

Du får fx viden om kemiske, fysiske og biologiske processer, som anvendes i procesindustrien ved fremstilling af medicinalvarer, og du lærer at arbejde efter regler og standarder som GMP - Good Manufactoring Practice. Væsentlige emner er også hygiejne, dokumentation og kvalitetskontrol.

Kurserne henvender sig til ufaglærte operatører i medicinalindustrien og til faglærte industri- og procesoperatører.

Se alle AMU-kurser inden for området Produktion af medicinalprodukter på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Produktion af medicinalprodukter omfatter kurser inden for emnerne :

  • Driftsopgaver ved produktion af lægemidler og medicinske produkter
  • Kvalitet og dokumentation ved fremstilling af medicinalprodukter
  • Processer ved fremstilling af lægemidler
  • Processer ved fremstilling af medicinske produkter
  • Produktionssikkerhed og produktionshygiejne ved fremstilling af lægemidler og medicinske produkter

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Produktion af medicinalprodukter omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Produktion af medicinalprodukter er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information