Kursus

Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien

Betjening af produktionsudstyr, kørsel af recepter samt justering af produktionsparametre (eks. temperatur, pH). Håndtering af råvarer og hjælpestoffer. Processer i levednedsmiddel industri. Viden om kvalitet og hygiejne.

Fakta

Navn:
Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229
Fagkode:
46883-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i levnedsmiddelindustrien, som arbejder med industriel produktion af fødevarer og nydelsesmidler.

Mål

Deltageren kan på baggrund af kendskab til råvarer, ingredienser og hjælpestoffer samt kemiske og fysiske processer i levnedsmiddelindustrien betjene produktionsudstyr til kørsel af produktionsrecepter i en levnedsmiddelindustriel produktion. Deltagerne kan gennem korrekt håndtering af råvarer, hjælpestoffer og øvrige ingredienser, justering af produktionsparametre såsom temperatur og pH samt korrekt hygiejnemæssig adfærd medvirke til sikring af de færdige produkters kvalitet. Deltagerne kan desuden medvirke til ændringer af mængder i recepter samt medvirke ved udarbejdelse af varedeklarationer. Deltageren har endvidere kendskab til lovmæssige krav ved økologisk produktion.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Ingen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland