Kursus

Opdatering af HACCP/egenkontrol

Du lærer ud fra gældende lovgivning at medvirke ved vedligehold af egenkontrolsystem i forbindelse med procesindustriel levnedsmiddelproduktion.

Fakta

Navn:
Opdatering af HACCP/egenkontrol
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229
Fagkode:
48475-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod operatører med praktisk erfaring i procesindustriel levnedsmiddelproduktion og som har gennemført HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri, eller tilsvarende.

Mål

Deltageren opdateres i forhold til ændringer i gældende lovgivning (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) ISO standarder og kundekrav på fødevareområdet. Deltageren kan med ny viden medvirke ved vedligehold af HACCP systemet. Deltageren med praktisk erfaring, kan afdække fejl og mangler samt tage initiativ til forbedringer i forhold til ny lovgivning, med afsæt i case fra egen virksomhed.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.