Kursus

Håndfiletering af fisk

Du lærer på baggrund af viden om kvalitetsnormer og udskæringsmetoder at udføre håndfiletering af fisk efter gældende sikkerheds- og hygiejnenormer.

Fakta

Navn:
Håndfiletering af fisk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229
Fagkode:
48499-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med filetering af fisk.

Mål

·   På baggrund af viden om kvalitetsnormer og udskæringsmetoder kan deltageren udføre håndfiletering af fisk efter gældende sikkerheds- og hygiejnenormer. ·  Deltageren kan beregne udbytteprocent og sætte resultatet i forhold til fiskeart og fileteringsteknik. ·  Deltageren kan i forbindelse med filetering, ud fra kendskab til kvalitetsbestemmelser og holdbarhedsforringelse, sortere fisk efter kundesegment/slutbruger. ·  Deltageren kan på baggrund af et grundlæggende kendskab til slibning og strygning, vedligeholde knive, der anvendes til forskellige udskæringer. ·  Deltageren har kendskab til sikkerhed omkring håndtering og slibning af knive og kan ligeledes yde den mest basale førstehjælp ved tilskadekomst med kniv og slibeværktøj.      

Varighed

5 dage.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.