Kursus

Fremmedlegemer i fødevareproduktion

Du lærer at anvende viden om fremmedlegemer i kød, og hvilke korrigerende handlinger du kan foretage hvis en forurening har fundet sted.

Fakta

Navn:
Fremmedlegemer i fødevareproduktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229
Fagkode:
49493-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder på slagterivirksomheder, men kan give et udbytte for alle som arbejder i fødevarevirksomheder.

Mål

Deltageren kan selvstændigt konstatere om et kødprodukt er kontamineret med fremmedlegemer af biologisk-, kemisk- eller fysisk karakter. Deltageren kan foretage korrigerende handlinger, hvis et produkt viser sig kontamineret af fremmedlegemer.

Varighed

1 dag.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.