Kursus

Anvendt tappeteknik for operatører

Deltageren kan udføre aseptisk tapning af upasteuriseret øl på fustager og flasker på en faglig, hygiejnisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Anvendt tappeteknik for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229
Fagkode:
40574-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder inden for ølproduktion i bryggeri og mikrobryggeri branchen.

Mål

Med baggrund i viden om øllets mikrobiologi samt gærings- og filtreringsprocesser, kan deltageren planlægge og udføre aseptisk tapning af upasteuriseret øl på en faglig, hygiejnisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Desuden kan deltageren med baggrund i viden om rengørings- og desinfektionsmetoder, klargøre og anvende fustager og flasker til tapning af øl.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold