amu i produktion af fødevarer og nydelsesmidler
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Produktion af fødevarer og nydelsesmidler

Produktion af fødevarer og nydelsesmidler indeholder kurser, hvor du lærer at betjene maskiner og produktionsanlæg til fremstilling af fødevarer, drikkevarer, kosttilskud, ingredienser til fødevarer og nydelsesmidler.

Fakta

Type:
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2229

I kurserne kan fx også indgå forarbejdning af fisk og kontrolopgaver i fjerkræindustrien.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte operatører i fødevare- og nydelsesmiddelindustrien.

Se alle AMU-kurser inden for området Produktion af fødevarer og nydelsesmidler på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Produktion af fødevarer og nydelsesmidler omfatter kurser inden for emnerne:

  • Driftsopgaver ved produktion af fødevarer og nydelsesmidler
  • Kvalitet og dokumentation ved industriel fremstilling af fødevarer og nydelsesmidler
  • Processer ved forarbejdning af fjerkræ
  • Processer ved forarbejdning af fødevarer fra havet
  • Processer ved fremstilling af fødevarer og nydelsesmidler

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Produktion af fødevarer og nydelsesmidler omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Produktion af fødevarer og nydelsesmidler er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information