amu i postale processer og produkter
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Postale produkter og processer

Områdets kurser sætter dig i stand til at arbejde med traditionelle postopgaver som indsamling, fordeling og distribution af breve, pakker og reklamer. Men du lærer også om komplekse logistikkæder, hvor økonomi, kvalitet og kundeservice er afgørende for, om virksomheden kan løbe rundt.

Fakta

Navn:
Postale produkter og processer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2251

På nogle kurser lærer du at anvende og vedligeholde produktions- og transportudstyr, fx til maskinsortering af post. På andre arbejder du med sikkerhed, og du lærer at håndtere systemer, som skal sikre kvalitet og kundetilfredshed.

Kurserne henvender sig både til faglærte og ufaglærte postarbejdere samt til andre, der uanset uddannelsesbaggrund arbejder inden for postområdet.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Postale produkter og processer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Det postale områdes konkurrenceforhold, organisering og økonomi
  • Eftersyn og vedligehold af produktions- og transportmateriel
  • Håndtering af postprodukter
  • Kvalitetsforståelse og kundebehov inden for postal facility management
  • Postale produktionsopgaver og postal facility management
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og økonomisk produktion
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd på postale arbejdspladser

Kurserne udbydes typisk af AMU-centre og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Postale produkter og processer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Postale produkter og processer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Anvendelse af pivot-tabeller
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Fletning af dokumenter til masseproduktion
DeskTop Publishing i virksomheden
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Etablering af selvstyrende grupper
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning
Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde
Pc-bruger, introduktion til programmering
Videoredigering i medarbejderens jobfunktion
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion
Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Samarbejde i grupper i virksomheden
Organisationens strukturelle opbygning
Konflikthåndtering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information