Kursus

Pladebearbejdning, trin 2

Du lærer på basis af DS/ISO plantegninger at udføre almindeligt forekommende pladeudfoldning samt udføre værkstedstekniske beregninger herunder beregning af materialeforbrug og pladeudnyttelse. Du lærer endvidere at anvende relevante maskiner inden for pladebearbejdning, herunder CNC-styret kantpresse og ¿laser.

Fakta

Navn:
Pladebearbejdning, trin 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2230
Fagkode:
48922-

-

Målgruppe

AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:På basis af DS/ISO plantegninger udføre teknisk pladeudfoldning.Udføre værkstedstekniske beregninger, herunder beregninger af materialeforbrug og pladeudnyttelse.Beregne pladeudfoldning manuelt og ved brug af IT.Tildanne og anvende forskellige sammenføjningsteknikker i en pladekonstruktion. Anvende relevante maskiner inden for pladebearbejdning, herunder CNC-styret kantpresse og laser.Foretage montage af tyndpladekonstruktion.Foretage rengøring samt deltage i almindeligt forekommende vedligeholdelse af udstyr og maskiner.

Varighed

10 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Tradium