Kursus

Operatør ved CNC-styret revolverstanser

Betjening og overvågning af CNC- styret revolverstanser. Dataoverførsel til maskine og korrektion af CNC-programmer. Vedligehold af stanseværktøj og periferiudstyr. Kvalitetskontrol af udstansede emner.

Fakta

Navn:
Operatør ved CNC-styret revolverstanser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2230
Fagkode:
46527-

Målgruppe

AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Mål

Deltageren kan betjene CNC-styret revolverstanser herunder overføre data, korrigere enkle programfejl, udføre sikkerhedsmæssig korrekt opstilling af værktøj i magasin samt overvåge produktionen og kvalitetskontrollere udstansede emner efter opgivne standarder. Endvidere kan deltageren deltage i vedligeholdelse af CNC-styret revolverstanser herunder maskinens stanseværktøj og periferiudstyr.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Ingen eksamen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Tradium