Kursus

Kabelfejlfinding på distributionsnet op til 72.5kV

Du lærer at finde fejl på 400/230V forsyningsnet. Du får kendskab til forskellige fejltyper og lærer at udføre praktiske og systematiske målinger og fastslå fejlårsagen. Du lærer også at anvise jordkabler ved hjælp af håndholdt udstyr, at lokalisere fejlstedets position på et fejlramt elforsyningskabel samt om målevognes virkemåde.

Fakta

Navn:
Kabelfejlfinding på distributionsnet op til 72.5kV
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2782
Fagkode:
49015-

-

Målgruppe

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte forsyningsoperatører eller ufaglærte som arbejder eller ønsker at arbejde med elforsyning og har behov for viden om kabelfejlfinding.

Mål

Deltageren kan anvende håndholdt udstyr til at anvise jordkabler samt lokalisere fejlstedets position på et fejlramt kabel på elforsyningsnettet. Deltageren har grundlæggende viden om kabeltyper og fejltyper på kablerne på elforsyningsnettet, om foranalyse på fejlramte kabler samt om valg af apparattype til lokalisering af kabelfejl. På bagrund af denne viden kan deltageren vælge egnet apparattype og praktisk anvende følgende udstyr til lokalisering af en given kabelfejl på elforsyningsnettet: Højspændings isolationstest kabelsøger  A-ramme Impulsekkometer Deltageren har også kendskab til målevognes virkemåde og kan assistere ved fejlsøgning med målevogn.Deltageren kan udføre praktisk fejlfinding på 400 / 230 V forsyningsnet. Deltageren har grundlæggende viden om: Årsager til spændingsafbrydelser og spændingsændringer. Spændingsændringer i nettet ved asymmetriske spændingstab og afbrydelser. Net-typer, beskyttelsesenheder og selektivitet.  Spændringsændringer i forbindelse med fejl på nulleder. Overharmoniske strømme. Kortslutningsniveauer i forskellige punkter på nettet.  På baggrund af denne viden kan deltageren udføre praktiske og systematiske målinger på forsyningsnettet og fastslå fejlårsagen.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.