operatøropgaver i el-forsyning
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Operatøropgaver i el-forsyning

Områdets kurser dækker produktion og distribution af el, men også opgaver i forbindelse med etablering af gadelys og opbygning af kabelnet til kommunikation.

Fakta

Navn:
Operatøropgaver i el-forsyning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2782

Du kan fx lære at anvende teknisk udstyr til kontrol af kraftværkets brændsel, og du kan få viden om fastlagte standarder for kvalitet og dokumentation. Du kan arbejde med etablering og drift af kabelnet, fra montering af kabelskabe til reparation af beskadigede fiberkabler. Du kan også få forudsætninger for at arbejde sikkert med anlæg på alle spændingsniveauer, fx ved etablering af elmaster, gadelys, nettilslutning af vindmøller og jordlægning af kabler.

Kurserne henvender sig til faglærte forsynings- og industrioperatører, men også til ufaglærte medarbejdere i el-forsyningen.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Operatøropgaver i el-forsyning omfatter kurser inden for emnerne:

  • Drift af el-produktionsanlæg
  • Kvalitets- og dokumentationsarbejde
  • Opbygning af drift af anlæg for kabelbåren kommunikation
  • Opbygning og drift af el-distributionsanlæg og gadelys

Kurserne udbydes typisk af AMU-centre og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Operatøropgaver i el-forsyning omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Operatøropgaver i el-forsyning er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information