kursus i Fremstilling af produkter i plast
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Fremstilling af produkter i plast

Fremstilling af produkter i plast indeholder kurser, hvor du lærer at betjene forskellige maskiner i forbindelse med bearbejdning af plast.

Fakta

Navn:
Fremstilling af produkter i plast
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2756

Kurserne henvender sig til dig, som fx ønsker at fremstille og støbe i forskellige plastmaterialer og vedligeholde produktionsudstyr.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Fremstilling af produkter i plast omfatter kurser inden for emnerne:

  • Drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr
  • Kvalitetskontrol og dokumentation
  • Processer ved fremstilling af produkter i hærdeplast
  • Processer ved fremstilling af produkter i termoplast

Nogle kurser tilhører flere faglige uddannelsesområder. På området Industriens arbejdsmarkedsuddannelser får du en fuldstændig liste over alle tilhørende uddannelser inden for området.

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Fremstilling af produkter i plast omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Fremstilling af produkter i plast er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Betjening af sprøjtestøbemaskiner
Anvendelse af termoplastmaterialer
Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme
Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer
Fejlretning på sprøjtestøbte emner
Materialevalg ved plastproduktion
Indkøring af ekstruderingsanlæg
Kompositter og produktionsteknikker 1
Avanceret reparation af bjælke- og vingestrukturer
Finish og reparation af kompositemner
Reparation og finish af komposit støbeforme
Anvendelse af epoxykompositter
Betjening af enkle ekstruderingsanlæg
Drift af esktruderingsanlæg
Håndoplagt glasfiberstøbning
Betjening af termoformmaskiner
Kompositter og produktionsteknikker 2
Støbning af epoxy-komposit emner
Polyurethanstøbning -
Industriel produktion af avancerede kompositter
Sikkerhed ved polyesterstøbning
Prepreg støbning af fiber komposit emner
RTM vakuum støbning af glasfiber-komposit-emner
Støbning glasfiber komposit emner
Optimering af drift parametre ved sprøjtestøbning
Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme
Formklargøring plast 1
Reparation af hærdeplast kompositter
Avanceret rep., hærdeplast kompositter
Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer
Hærdeplast komposit produktionsteknikker trin 1
Hærdeplast komposit produktionsteknikker trin 2
Hærdeplast komposit produktionsteknikker trin 3
Sp1. Betjening af plast sprøjtestøbemaskiner
Sp2. Mont. og indst. af plast sprøjtestøbeforme
Sp3a. Opti. af drift, plast sprøjtestøbning
Sp3b system. indkøring nye plastsprøjtestøbeforme
Ekstrud1, betjening af plast ekstruderingsanlæg
Ekstrud2, drift af plast ekstruderingsanlæg
Ekstrud3, indkøring af plast ekstruderingsanlæg
Termoform1, betjening af plast termoformmaskiner
Faglig opdatering af plastmagere 1
Faglig opdatering af Plastmagere 2
Termoform 2, Drift af plast termoformanlæg

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Kunde/leverandørforhold for operatører
Etablering af selvstyrende grupper
Teambuilding for selvstyrende grupper
Kommunikation i teams
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Kvalitetsstyring i virksomheden
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information