Kursus

Vedligeholdelse og optimering af SMD-udstyr

På baggrund af en bedømmelse af produktionsudstyrets kapabilitet kan deltageren optimere produktionsprocessen i forbindelse med bølgelodning og reflowlodning.

Fakta

Navn:
Vedligeholdelse og optimering af SMD-udstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
9 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
43915-

-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres printmontage.

Mål

På baggrund af en bedømmelse af produktionsudstyrets kapabilitet kan deltageren optimere produktionsprocessen i forbindelse med bølgelodning og reflowlodning. Deltageren kan udføre daglig vedligeholdelse og medvirke ved fejlfinding og fejlretning, herunder foretage mindre reparationer på feedere og andet perifert udstyr. I forbindelse med produktion af forskellige elektronikprodukter kan deltageren omstille udstyret og løse enkle programmeringsopgaver samt udføre dataopsamling på de enkelte funktioner i produktionsforløbet. Deltageren kan desuden udføre kvalitetskontrol af produktionen og afdække årsager til produktionsfejl.

Varighed

9 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser