Kursus

Micro-elektronik, manuel og halvautomat montage

På kurset lærer du manuel og halvautomatisk montage og lodning af mikro emner (fra 0201 og op) under mikroskop på Flex- og Rigid- PCB/print. Du lærer også at bearbejde og lodde miniaturekabler (fra AWG 36 og op). Du lærer ligeledes at arbejde med simpel Die- og Wirebonding.

Fakta

Navn:
Micro-elektronik, manuel og halvautomat montage
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
48251-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig specielt til ufaglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde i en elektronikproduktion, og som derfor har behov for viden om hvordan man monterer og lodder mikro emner. Du bør i forvejen have grundlæggende kompetencer inden for lodde- og montageteknik på print.

Mål

  Deltageren kan ved hjælp af monteringsrobot og andet udstyr foretage halvautomatisk og manuel montering samt lodning af mikro emner (fra 0201 og op) under mikroskop på Flex- og Rigid- PCB/print. Deltageren kan desuden bearbejde og lodde miniaturekabler (fra AWG 36 og op). Som en del af opgaven kan deltageren håndtere og foretage samling af mikroemner og håndtere lime m.m. Deltageren kan også håndtere simple støbeteknikker og dertilhørende doseringsudstyr samt foretage simpel Die- og Wire bonding med monteringsrobotter.   Deltageren kan udføre montagen og lodningen af mikro emner på baggrund af kendskab til følgende: ·  forskellige materialer og kemi ·  underfill ·  forskellige bondeteknikker ·  proceskontrol ·  dokumentation ·  renhed og renseteknik  

Varighed

5 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.   

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.