Kursus

Grundlæggende reparation af PCB

På kurset lærer du at udføre enkle reparationer af PCB. Du lærer om printets opbygning, om de fejl, der kan opstå på print og hvordan de udbedres i forhold til Workmanship IPC-7721. Du lærer også at lave egenkontrol af udførte reparationer.

Fakta

Navn:
Grundlæggende reparation af PCB
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
47998-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer som arbejder eller ønsker arbejde i en elektronikproduktion og som har nogen loddeerfaring indenfor HMT og SMT samt grundlæggende kompetencer inden for rework på print.

Mål

Deltageren kan udføre enkle reparationer af PCB (printed circuit board) på lederbaner fra 0,5 mm og op. Reparationerne udføres på baggrund af kendskab til printets opbygning og de fejl, der kan opstå på laminat, lederbaner, øer og ved gennempletteringer, kendskab til de lime og coatinger, som anvendes i forbindelse med reparation af lederbaner samt kendskab til anvendelsen af workmanship standard IPC-7721. Deltageren kan også udføre reparation af SMD loddeland fra 0,8 mm og op og på HMD loddeland med hul Ø 0,5 mm og op, samt udføre simple reparationer af gennempletteringer og viahuller. Deltageren kan anvende og vedligeholde det udstyr, der anvendes i forbindelse med lederbane reparationer og deltageren har kendskab til anvendelse af mikroskop og kan udføre egenkontrol af udførte reparationsopgaver i henhold til gældende standarder.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på dette AMU-kursus, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.