Kursus

Avanceret loddeteknik, SMT komponenter

På kurset lærer du at udføre avancerede lodninger af SMT komponenter (Q-lodning). Du lærer at vurdere dit eget arbejde som en del af processen og at korrigere udførelsen af opgaven ud fra fejlsymptomer. Du får kendskab til IPC J-STD-001 og lærer at anvende mikroskop til egenkontrol samt at udføre egenkontrol af udførte opgaver i henhold til IPC-A-610 Klasse 3 (Ønskelig krav).

Fakta

Navn:
Avanceret loddeteknik, SMT komponenter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2294
Fagkode:
47232-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod produktionsmedarbejdere i elektronikindustrien, der har behov for loddetekniske kompetencer på avanceret niveau. Inden du starter på kurset bør du have kompetencer og praktisk erfaring med grundlæggende montage- og loddeteknik inden for elektronikproduktion.

Mål

Deltageren kan udføre montage- og loddeopgaver i henhold til standarden IPC-A-610 Klasse 3 (Ønskelig krav) på avancerede overflademonterede komponenter (SMT) af fx typerne Chip, SOT, SOIC og QFP samt på ledninger og terminaler.Som en del af arbejdet med disse lodde- og montageopgaver kan deltageren:- Anvende styklister og placeringstegninger samt genkende almindeligt forekommende komponenter og terminaler.- Håndtere komponenter og print korrekt i forhold til ESD- Visuelt vurdere materialers mekaniske kvalitet og lodbarhed- Betjene og vedligeholde almindeligt manuelt loddeudstyr- Vurdere eget arbejde og registrere fejlsymptomer og korrigere udførelsen af opgaven her ud fra.Deltageren har kendskab til kravsspecifikationen IPC J-STD-001 samt kontrol ved hjælp af automatisk optisk inspektion (AOI), røntgen og mikroslib. Deltageren kan udføre egenkontrol af udførte opgaver ved hjælp af mikroskop i henhold til standarden IPC-A-610 Klasse 3 (Ønskelig krav).

Varighed

5 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på dette AMU-kursus, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland