Kursus

Grundlæggende reworkteknik

Du lærer at udføre enkle rework-opgaver ved at ind- og udlodde enkle HMT og SMT komponenter samt at udføre enkle modifikationer på print. Du lærer også at lave egenkontrol i forhold til gældende standarder af de rework-opgaver du har lavet.

Fakta

Navn:
Grundlæggende reworkteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2293
Fagkode:
47996-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer som har eller ønsker at arbejde i en elektronikproduktion og som har nogen loddeerfaring indenfor HMT og SMT.

Mål

Deltageren kan udføre grundlæggende rework-opgaver i form af ind-og udlodning af HMT og SMT komponenter svarende til: - topolede leadede modstande op til 1 W, - topolede keramiske og polyester kondensatorer, - almindeligt forekommende trepolede transistorer (f.eks. TO92), - Icér op til DIL16 - chipkomponenter fra 0805 og op, - tantalkondensatorer op til C hus, - elektrolytkondensatorer AC hus, - transistorer SOT 23, SOT 143, Sot 89 og - Icér op til SO16.Deltageren kan også udføre enkle modifikationer på print, herunder enkle lederbane-afbrydelser og genetablering af forbindelser ved hjælp af wraptråd. Deltageren kan anvende styklister og placeringstegninger og anvende og vedligeholde simpelt reworkudstyr. Deltageren har også kendskab mærkning og emballering af fugt- og temperatur følsomme komponenter, lime og coating. Efter udført rework eller modifikation kan deltageren afrense printet og udføre egenkontrol af udførte opgaver i henhold til gældende standarder bl.a. ved hjælp af forstørrelsesudstyr.Deltageren har kendskab til IPC-7711/21 og inspektion efter Workmanship IPC-A-610 og til egen rolle ved udførelse af reparationer. På baggrund her af kan deltageren bedømme, hvilke reparationsopgaver deltageren selv kan udføre ud fra ud opgavernes sværhedsgrad.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på dette AMU-kursus. Underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AARHUS TECH

AMU Nordjylland