Kursus

Grundlæggende Box-building

På kurset lærer du at udføre boxbuilding og samle elektriske apparater på grundlæggende niveau. Du lærer at montere printkort, mekaniske dele og kabelsæt. Du lærer også at bruge værktøj korrekt i forhold til moment og andet, samt at håndtere de forskellige komponenter korrekt.

Fakta

Navn:
Grundlæggende Box-building
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2293
Fagkode:
48248-

-

Målgruppe

Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde i en elektronikproduktion, og som derfor har behov for viden om hvordan man udfører boxbuilding og samler elektriske apparater.

Mål

Deltageren kan på grundlæggende niveau udføre box-building og samling af elektriske apparater. Konkret kan deltageren med udgangspunkt i montagetegninger, styklister og workmanship standard IPC-A-620 (tolerancer) montere printkort og mekaniske dele (fx med moment) i kabinetter. Deltageren kan også montere simple kabelsæt herunder klargøre ledninger og kabler og opmontere et simpelt kabelsæt "sømbord" og vurdere det udførte arbejde ved opgavens afslutning.   Deltageren kan udføre opgaven, så der sikres en korrekt håndtering af printkort (ESD, bøjning m.m.) og kabelsæt (vrid, knæk m.m.). Deltageren kan også anvende korrekt værktøj til en given opgave og vedligeholde og verificere/kontrollere det anvendte værktøj.   Opgaven udføres på baggrund af kendskab til følgende: ·  kalibrering af værktøj ·  forskellige manuelle og automatiske samleprocesser ·  forskellige typer kabinetter og skabe (forplader, folier m.m.) ·  forskellige typer befæstigelsesmaterialer og -metoder ·  forskellige type kabler og ledninger ·  udformning af inspektionsrapporter ·  analyse af fejlårsager

Varighed

5 dage

Eksamen

Ingen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland

UCRS

Zealand Business College