Kursus

Corsage fremstilling

Deltageren lærer at fremstille en standard corsage

Fakta

Navn:
Corsage fremstilling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2243
Fagkode:
45743-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejder, der arbejder med produktion af beklædning - og tekstilprodukter.

Mål

Med udgangspunkt i viden om fremstilling af corsager kan deltageren foretage materialevalg samt valg af egnede indlægsmaterialer. Deltageren kan udføre tilretning af standard corsage, placering af metalstivere, snørelukning, hægtelukning, kantning og foering.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.