Kursus

Teamkoordinator rollen

Du lærer at arbejde med planlægning, kommunikation, opdatering af måltal, opdatering af SOP m.m. Du kan efter kurset påtage dig rollen som teamkoordinator over for kolleger og i samarbejde med ledelsen.

Fakta

Navn:
Teamkoordinator rollen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49378-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte der varetager eller ønsker at kvalificere sig til de opgaver, der følger med når man som kollega, skal stå for teamkoordinering.

Mål

Deltageren har efter endt uddannelse kendskab til at indgå i rollen som teamkoordinator i produktionen. Deltageren opnår viden om, hvilke roller og opgaver en teamkoordinator har. Deltageren opnår endvidere grundlæggende viden om, hvor grænsen mellem teamkoordinatorens og ledelsens beføjelser og ansvar ligger. Deltageren får indsigt i funktionen som teamkoordinator og kan arbejde med: planlægning opdatering af måltal udarbejdelse af kompetenceoversigter opdatering af SOPer audit sikre kommunikation til teamet afgrænsning i forhold til ledelsesopgaver Deltageren kan efter deltagelse i kurset påtage sig rollen som teamkoordinator over for kollegaer og i samarbejdet med ledelsen med opgaver, der både er relateret til den daglige drift og opgaver med udvikling og løbende forbedringer.

Varighed

2 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.