Kursus

Sundhed for operatører i industrien

På dette kursus lærer du at sikre et sundt arbejdsliv ud fra sundhedsfaktorer, som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhed og forebyggelse og kan reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Fakta

Navn:
Sundhed for operatører i industrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
48881-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der arbejder i industrien.

Mål

Efter gennemført kursus kan du:

  • Reagere i forhold til egen sundhedssituation i relation til eget jobområde i industrien. 
  • Ud fra sundhedsfaktorer som bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sundhed og forebyggelse aktivt sikre et sundt arbejdsliv. 
  • Med baggrund i kendskab til det psykiske arbejdsmiljøs betydning for egen trivsel reagere forebyggende på stress og andre faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Varighed

1 dag.

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.