Kursus

Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP

Du lærer at beskrive standarder og arbejdsprocesser ved hjælp af film/lyd/tekst dokumenter kaldet eSOP - elektronisk Standard Operating Procedure. Herved lærer du at fastholde væsentlige procedurer og arbejdsgange om opstillinger, instruktive processer i virksomheden ved hjælp af digitale medier og visuel kommunikation.

Fakta

Navn:
Produktionsgruppers udarbejdelse af eSOP
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
48238-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er målrettet ufaglærte og faglærte, der skal eller ønsker at arbejde med elektronisk Standard Operating Procedure (eSOP).

Mål

Deltageren kan bruge elektronisk Standard Operating Procedure (eSOP) til at udarbejde standarder, der dokumenterer de procestrin, der kan sikre ensartet kvalitet i produktionen. Deltageren kan udarbejde eSOP gennem anvendelse af enkelte visuelle digitale værktøjer.Deltageren kan gennem eSOP medvirke til: -at dokumentere, hvordan man udfører en rutineaktivitet -at sikre ensartet kvalitet i produktionen -at understøtte virksomhedens sikkerheds-, miljø,- arbejdsmiljø og lean-arbejde -at operationalisere og kommunikere en virksomheds vigtige politikker, herunder henvise til lovgivning og best practice

Varighed

2 dage

Eksamen

ingen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.