Kursus

Praktisk problemløsning for operatører

Praktiske problemløsningsprocesser (PPS) for operatører i en industriel produktion inden for det produktionstekniske område.

Fakta

Navn:
Praktisk problemløsning for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
47373-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til operatører, der arbejder med praktiske problemløsningsprocesser (PPS) inden for det produktionstekniske område.

Mål

Operatøren kan i samarbejde med andre gennemføre en praktisk problemløsningsproces (PPS) i en industriel produktion. Operatøren har kendskab til begreberne, Point of Cause, (oprindelsessted), Direct Cause (direkte årsag) og Root Cause (kerneårsag) og kan anvende dem i en trindelt proces, hvor man identificerer, analyserer til et konkret problem i en produktionsproces og iværksætter modtræk. Operatøren kan anvende forskellige PPS-modeller, -diagrammer og -skemaer som redskaber i problemløsningsprocessen. Operatøren kan vejlede andre gennem en PPS-proces samt kommunikere om problemløsningen.

Varighed

3 dage

Eksamen

Ingen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser