Kursus

Kvalitetsstyring i virksomheder

Du får grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf. Du får viden om og forståelse for de grundlæggende principper i standarden for auditering af ledelsessystemer (ISO 19011).

Fakta

Navn:
Kvalitetsstyring i virksomheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49430-

-

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte personer har adgang til uddannelsen.

Mål

Efter gennemført uddannelse: Har deltageren et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf. Kan deltageren anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved vedligeholdelse og revision af disse. Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding. Har deltageren kendskab til relevante metoder til at arbejde med systematisk problemløsning og kvalitetsforbedringer, fx årsags-virkningsdiagram, PGKH og forbedringstavler Har deltageren viden om og forståelse for de grundlæggende principper i standarden for auditering af ledelsessystemer (ISO 19011).

Varighed

2 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.