Kursus

Intro til Lean

Du lærer om tankegangen bag Lean og den værdi Lean kan have i din virksomhed. Lean kan både skabe værdi i traditionel industriel produktion og i andre arbejdssammenhænge, hvor samspillet mellem medarbejdere og arbejdsrutiner ønskes struktureret.

Fakta

Navn:
Intro til Lean
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49589-

-

Målgruppe

Medarbejdere i AMU målgruppen som har brug for afklaring af, hvad de mest anvendte Lean begreber dækker over, og hvilken værdi Lean kan bidrage med i produktionen.

Mål

Efter kurset har deltageren fået en introduktion til: Lean tankegang og de grundtanker Lean bygger på, som bl.a. handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer i produktionsmæssige sammenhænge.Medarbejderrollen i Lean.Forretningsmodel når der arbejdes med Lean.Grundprincipperne i Lean. Efter kurset har deltageren grundlæggende viden om:Hvordan en Lean virksomhed fungerer.Trin i introduktion af Lean i arbejdstilrettelæggelsen: Fra Lean projekt til Lean værktøj og Lean kultur.Efter kurset kan deltageren bidrage til introduktion af Lean i produktionen.

Varighed

1 dag.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.