Kursus

Omstillingseffektivisering for operatører

Du lærer at anvende metoder inden for f.eks. QRM (Quick Respons Manufacturing eller SMED-metoden, (Single Minute Exchange of Die) til at effektivisere omstillingstiden med henblik på at opnå mindre seriestørrelser samt kortere gennemløbstider og færre varer-i-arbejde.

Fakta

Navn:
Omstillingseffektivisering for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49428-

-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Mål

Med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og -udstyr, kan deltageren i samarbejde med kolleger: Anvende metoder inden for f.eks. QRM (Quick Respons Manufacturing eller SMED- metoden, (Single Minute Exchange of Die) til at effektivisere omstillingstiden gennem kortlægning og systematisering af indre og ydre opstillingstider med henblik på at opnå mindre seriestørrelser samt kortere gennemløbstider og færre varer-i-arbejde. Medvirke til at udføre gennemløbstidsmålinger, der inkluderer procestider, ventetider og lagerbeholdning og medvirke til at planlægge produktion via planlægningstavler, i en produktion med stor variation, eksempelvis produktion af prototyper og specialordrer samt lav volumen ordrer.

Varighed

2 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.