Kursus

Operatørstyret optimering af vedligeholdet

Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser lærer du i samarbejde med andre faggrupper at fjerne eller minimere tab og spild ved produktionsstop med tilhørende afrapportering.

Fakta

Navn:
Operatørstyret optimering af vedligeholdet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49383-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes kritikalitets- og funktionsanalyser til fastlæggelse af optimale vedligeholdsstrategier for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Mål

Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop med tilhørende afrapportering på baggrund af viden om Overall Epuiptment Effectivity (OEE). Deltageren kan kortlægge kritiske funktioner samt fejltilstande og gennemføre konsekvensanalyser og bestemme sikkerheds- miljø- og økonomiske konsekvenser ved svigt og nedbrud. Deltageren kan fastlægge optimal vedligeholdelsesstrategi med anvendelse af et IT-baseret forebyggende vedligeholdelsessystem og udfærdige vedligeholdsplan for produktionsanlæg og produktionsudstyr.

Varighed

5 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.