Kursus

Virksomhedens budgetter

Efter kurset kan du medvirke til udarbejdelsen af virksomhedens budgetter. Du får kendskab til de forudsætninger budgetterne baserer sig på og budgetternes indbyrdes sammenhæng. Du vil kunne deltage i budgetopfølgning.

Fakta

Navn:
Virksomhedens budgetter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2798
Fagkode:
49437-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen og medarbejdere, der medvirker til budgetudarbejdelse.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Mål

Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter (investeringsbudget, likviditetsbudget, markedsføringsbudget, salgsbudget, balancebudget).Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultatet. Desuden kan deltageren arbejde med budgetopfølgning og få kendskab til at lokalisere, vurdere og rapportere budgetafvigelser.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.