Kursus

Investering og finansiering i virksomheden

Efter kurset kan du beregne den mest fordelagtige finansiering og investering. Du kan anvende modeller i regneark til brug for udregninger for både investering og finansiering.

Fakta

Navn:
Investering og finansiering i virksomheden
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2798
Fagkode:
48297-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere, der har erfaring fra bogførings- eller økonomifunktioner eller på anden vis har tilegnet sig en tilsvarende viden. Det anbefales at deltageren har gennemført kurserne "Anvendelse af regneark til enkle beregninger" samt "Design og automatisering af regneark" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan som medarbejder i en økonomifunktion eller tilsvarende beregne den mest fordelagtige finansiering og investering. I jobfunktionen indgår, at deltageren kan:- Anvende modeller i regneark til brug for udregninger for både investering og finansiering.- Udregne hvilket alternativ der er mest fordelagtigt ved nye investeringer ved at anvende flere beregningsmetoder til udregningerne.- Kende forskel på forskellige former for fremmedfinansiering. - Beregne effektive renter og beregne hvilken form for fremmedfinansiering der er mest fordelagtig.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Business College Syd