Kursus

Grundlæggende eventkoordinering

Efter kurset kan du på grundlæggende niveau udvikle, kommunikere og gennemføre events.

Fakta

Navn:
Grundlæggende eventkoordinering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2798
Fagkode:
49328-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eventopgaver.

Mål

Deltageren kan på grundlæggende niveau planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget og personlig fremtræden i forhold til kommunikationskanaler, målgrupper og kommunikationssituationer.Deltageren kan på grundlæggende niveau planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset eventopgave ud fra en helhedsforståelse samt involvere relevante partnere og følge op på målet i forhold til det opnåede resultat.Deltageren kan på grundlæggende niveau, og i et samarbejde med andre udvikle en idé fra start til slut under hensyntagen til målgruppens behov og forventninger og de økonomiske rammer for eventopgaven.

Varighed

25,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.