kursus i Viden- og forretningsservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Viden- og forretningsservice

På kurserne inden for viden- og forretningsservice lærer du at arbejde i specialiserede administrative funktioner og yde kundeservice, fx hos en advokat, en revisor, et eventbureau, et markedsanalyseinstitut eller en teknisk rådgiver.

Fakta

Navn:
Viden- og forretnigsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2798

Du lærer at tilegne dig kendskab til arbejdspladsens faglige speciale. Det kan være særlig lovgivning, fx på et patentbureau, regler for brancheetik og tavshedspligt, fx i forbindelse med ejendomshandel, men det kan også være procedurer for markedsføring og logistik hos et eventbureau, der lever af at arrangere fester eller lancere produkter.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Du kan fx være advokatsekretær, økonomimedarbejder, revisorassistent, marketingassistent eller eventkoordinator.

Se alle AMU-kurser inden for området Viden- og forretningsservice på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Viden- og forretningsservice omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eventgennemførelse - kundeservice
  • Eventudvikling - koordination
  • Juridisk kompetence i viden- og forretningsservice
  • Markedsføring af viden- og forretningsserviceprodukter
  • Produktion, rådgivning og salg af viden og service
  • Regnskabs- og økonomistyring i viden- og forretningsservice
  • Revision

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Viden- og forretningsservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Viden og forretningsservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Elektronisk journalisering
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Referat- og notatteknik
Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
Tekster på papir - formulering og opbygning
Virksomhedens sprogpolitik i praksis
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Anvendelse af sociale medier i virksomheden
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information