kursus i Turist og rejse
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Turist og rejse

Områdets kurser giver dig kompetencer i at sælge oplevelser til kunden, hvadenten du arbejder på et turistkontor, i et rejsebureau, på campingplads eller feriecenter eller er beskæftiget ved en af landets lokale turistattraktioner.

Fakta

Navn:
Turist og rejse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2789

Du skærper din evne til at søge og vurdere informationer, når du sammensætter det optimale rejseprodukt. Du lærer at kommunikere i den konkrete situation, når du støtter kunden i en købsbeslutning eller løser konflikter. Endelig lærer du, hvordan du bruger dit blik for trends og kundeønsker til at bidrage til innovation af produkter og ydelser.

Kurserne henvender sig fx til faglærte inden for handel, men du kan også have en anden uddannelse eller være ufaglært.

Se alle AMU-kurser inden for området Turist og rejse på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Turist og rejse omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kommunikation, service og samarbejde i turist- og rejseområdet
  • Produktkendskab, trendspotting og innovation i turist- og rejseområdet
  • Salg, markedsføring og branding af turist- og rejseprodukter

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Turist og rejse omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information