Kursus

Opsætning og styring af RIP software

Deltageren kan i RIP'ens (RasterImageProcessor) software foretage opsætning af printjob i forhold til outputenhed og -medie. Deltageren kan foretage indstillinger vedrørende farvestyring, håndtering af spotfarver, trapping/difusiering og rasterering, samt evt udskydning, for herigennem at tage hensyn til slutproduktets anvendelse og den ønskede kvalitet.

Fakta

Navn:
Opsætning og styring af RIP software
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2282
Fagkode:
45664-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål

Deltageren kan i RIP'ens (RasterImageProcessor) software foretage forskellige former for opsætning af printjob i forhold til outputenhed og -medie. Deltageren kan udfra dels specifikationerne på det ønskede output og det givne udstyr foretage indstillinger vedrørende farvestyring, håndtering af spotfarver, trapping/difusiering og rasterering, samt evt udskydning, for herigennem at tage hensyn til slutproduktets anvendelse og den ønskede kvalitet.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

TECHCOLLEGE