Kursus

Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård

Efter uddannelsen kan deltageren foretage større og mindre indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl samt føre mindre regnskab i tilknytning til indkøbene.

Fakta

Navn:
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
46884-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med en uddannelsesbaggrund som ufaglærte eller faglærte, dvs. kirketjenere, kordegne, gravere, gravermedhjælpere, gartnere, gartneriarbejdere og tilsvarende.

Mål

Deltageren kan foretage større og mindre indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl. og kan i den forbindelse koordinere, forhandle og kontrollere indkøb, herunder opstille/anvende kriterier for valg af leverandør. Deltageren kan i tilknytning til indkøb føre mindre regnskab.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser