Kursus

Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård

Efter uddannelsen kan deltageren foretage større og mindre indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl samt føre mindre regnskab i tilknytning til indkøbene.

Fakta

Navn:
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
46884-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med en uddannelsesbaggrund som ufaglærte eller faglærte, dvs. kirketjenere, kordegne, gravere, gravermedhjælpere, gartnere, gartneriarbejdere og tilsvarende.

Mål

Deltageren kan foretage større og mindre indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl. og kan i den forbindelse koordinere, forhandle og kontrollere indkøb, herunder opstille/anvende kriterier for valg af leverandør. Deltageren kan i tilknytning til indkøb føre mindre regnskab.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser