Kursus

Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj

Efter uddannelsen kan deltageren bruge sin viden om tolkning af årsregnskabet i sit ledelsesarbejde. Deltageren kan formidle informationerne til medarbejderne på en dialogskabende måde.

Fakta

Navn:
Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2250
Fagkode:
47628-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte ledere i større eller mindre virksomheder.

Mål

Deltageren kan ud fra en grundlæggende forretningsforståelse tolke og integrere årsregnskabets informationer med sine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau. Deltageren kan endvidere formidle disse informationer og skabe dialog om og forståelse for beslutningerne hos medarbejderne og øvrige interessenter.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser