Kursus

Ledelse på afstand

Efter kurset kan du på det operationelle niveau udøve personaleledelse på afstand i tid og sted ved hjælp af relevante værktøjer.

Fakta

Navn:
Ledelse på afstand
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2250
Fagkode:
49659-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Mål

Deltageren kan på det operationelle niveau udøve personaleledelse på afstand i tid og sted ved hjælp af relevante værktøjer.Deltageren kan i ledelsesfunktionen identificere udfordringerne ved udøvelse af ledelse på afstand i tid og sted, samt finde frem til de relevante løsningsmodeller.Deltageren kan tilrette sin kommunikation så medarbejderne får forudsætninger for at løse deres opgaver selvstændigt, uden lederens fysiske tilstedeværelse.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.